Skip to main content

Förebygg dålig andedräkt

andedrakt

En god munhygien och behandling av eventuell tandlossningssjukdom är viktigt för att bli av med munodör.
  • Regelbundna besök hos tandläkaren eller tandhygienisten för rengöring och kontroll är en förutsättning för en hälsosam och välluktande mun.
  • Borsta tänderna morgon och kväll med en fluortandkräm. Undersökningar visar att odören ofta kommer från bakteriebeläggningar i munnen och speciellt, de bakre delarna av tungan. Borsta därför även tungan, eller använd tungskrapa. Dock med motta - 2-3 drag med tungskapan morgon och kväll är tillräckligt annars kan slemhinnan på tungan förtjockas.
  • Använd tandtråd eller något annat alternativ för rengöring mellan tänderna en gång om dagen. Innan läggdags är att föredra.
  • Om du har avtagbara proteser så ta ut dem på natten om inte din tandläkare rekommenderat annat.
  • Munsköljningsmedel har oftast en högst tillfällig effekt på dålig andedräkt. Många gånger har det ingen effekt alls. Om du regelbundet måste använda medel för att dölja en illaluktande andedräkt rådfråga istället din tandläkare. Om du har svårt att hålla rent kan din tandläkare rekommendera speciella bakteriedödande medel som komplement.
  • Sockerfria tuggummin hjälper till viss del. Främst genom att de stimulerar salivproduktionen.
  • Om du tror att du har en konstant dålig andedräkt skriv ned vad och när du äter under 3-7 dagar och visa för din tandläkare. Informera alltid tandläkaren om du har fått någon läkarbehandling och/eller nya mediciner sedan ditt senaste besök.
Källa: Praktikertjänst Tandvård | Foto: Steve Woods