Skip to main content

Tandskador

ledsen-kille

Ibland inträffar tandskador. Vanligast är att framtänderna skadas. Om du ser att en eller flera tänder har flyttat på sig eller mörknat ska du kontakta tandläkare. Anmäl eventuella skador till försäkringsbolag. Tandskador följs vanligtvis upp några år efter att skadan uppkommit.

Om skadan är omfattande ska du tänka på följande:

  • En tappad mjölktand ska aldrig sättas tillbaka.
  • En tappad ren permanent tand ska om möjligt sättas tillbaka i hålet försiktigt (om tanden är smutsig skölj av den med kallt vatten). Om det ska finnas någon chans till utläkning ska detta ske inom 5 minuter på vuxna och inom 20 minuter på barn.
  • Stoppa eventuell blödning, tvätta ansikte och mun med vanligt vatten. tand som har gått av Kontakta tandläkare när olyckan varit framme!
  • Om en tand eller tandbit lossnat och man av någon anledning inte kan sätta tillbaka den, lägg den i vanligt standardmjölk (3 procent), alternativt i den skadades egen saliv, om möjligt förvara den i munnen ut mot kinden på väg till tandläkaren eller spotta i en plastmugg och lägg tanden där. Fysiologisk koksaltlösning är också bra förvaringsmedia men kanske inte så vanligt att ha till hands.
  • Om en permanent tand lossnar och finns kvar är det viktigt att snabbt komma till en tandläkare - helst inom en timme, även om tanden har satts tillbaka.
  • Kontakta omgående tandläkare eller sjukhus för omhändertagande och undersökning.
  • Kontakta försäkringsbolag efter akutbesöket hos tandläkaren.
Källa: Praktikertjänst Tandvård | Foto: Stockxpert