Skip to main content

Ätstörning kan skada tänderna

anorexia

Regelbundna kräkningar under lång tid kan ge frätskador på emaljen. Ofta går det långsamt och känns inte - men skadorna kan bli omfattande.

Till sjukdomsbilden av ätstörningar, anorexi och bulimi, hör regelbundna kräkningar under lång tid. De sura uppstötningar som passerar munnen belastar tänderna och kan ge frätskador på emaljen. Omfattningen på dessa skador kan variera från mycket små till mer omfattande. Oftast är baksidan på överkäkens framtänder mest utsatta, eftersom denna yta träffas först av magsyran.

fratskador1   fratskador2
Framtänder sett från insidan av munnen. Till vänster före behandling, med emaljen bortfrätt på grund av kräkningar under många år. Till höger efter behandling med keramiska skalkronor (fasader).

fratskador3   fratskador4
Samma fall som ovan, före och efter behandling.

Hjälp när skadan är skedd

Med moderna tekniker och material kan tandläkaren ofta limma på tunna keramiska fasader. Behandlingen både bygger upp och skyddar tänderna i framtiden. Liknande skydd kan ibland utföras med komposit.

Att tänka på

Något du bör tänka på är att vänta en stund med att borsta tänderna efter att du kräkts. Magsyran luckrar nämligen upp emaljen, och borstar du medan tandytan är uppluckrat kan tänderna bli repiga. Skölj istället munnen med vatten, eventuellt med lite extra fluor i. Efter någon halvtimme har emaljen hårdnat igen och klarar av en tandborstning.

I övrigt bör tänderna borstas som vanligt, men använd en tandkräm med mindre slipmedel i, och glöm inte rengöring mellan tänderna med tandtråd eller liknande. Undvik frätande drycker, till exempel apelsinjuice. Om du dricker juice eller något liknande, skölj med vatten efteråt.

Många gnisslar/pressar tänder vilket kan förvärra slitaget. En bettskena kan behövas för att skydda tänderna.

Muntorrhet vanligt

Den som kräks ofta blir vanligen muntorr. Salivproduktionen blir lägre, på grund av en allmän uttorkning av kroppen. Behovet av syrliga födoämnen och drycker kan öka. Syrorna i dessa kan medföra att emaljen tunnas ut ännu mer.

Berätta för din tandläkare om din sjukdom. Han eller hon har tystnadsplikt på samma sätt som läkare, och kan hjälpa dig att förebygga framtida skador!

Källa: Praktikertjänst Tandvård | Foto: Stockxpert