Skip to main content

Snarkning

somn

En snarkskena (antiapnéskena) kan vara en lösning för den som lider av snarkning och/eller andningsuppehåll.

För att kunna få en sådan behandling måste först en noggrann utredning göras. Behandlingen är ett samarbete mellan tandvård och sjukvård.

Skenan vidgar andningsvägarna

Snarkskenan är individuellt utformad. Den framställs efter ett avtryck av över- och underkäken. Med hjälp av snarkskenan lyfts underkäken fram. Det hindrar tungan att falla bakåt och på så vis skapas förutsättningar att ta bort eller lindra besvären. Kort sagt förhindrar snarkskenan andningsuppehåll och snarkning genom att vidga andningsvägarna när du sover.

Skötsel

Munhygienen är extra viktig för den som använder snarkskena. Tänk på att göra rent alla tandytor innan skenan sätts in för natten. Glöm inte att göra rent mellan tänderna med tandtråd eller tandstickor.

Sömnapné

Väldigt få människor erkänner inför sig själva och andra att snarkning är ett problem. Oftast beror det på att snarkning varit något man inte gärna talat med sin omgivning om.

Snarkning kan vara ett harmlöst tillstånd, men det kan också utvecklas till, eller vara ett symtom på, ett betydligt allvarligare tillstånd som kallas obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS).

Andningsuppehåll under sömn, så kallad sömnapné, finner man hos minst tio procent av dem som snarkar regelbundet. Andningsuppehåll som är minst tio sekunder långa räknas som apné. Ibland kan de vara upp till en minut, eller till och med längre. I svåra fall är påverkan på kroppen så stor att risken för allvarliga sjukdomar, framförallt hjärt- och kärlsjukdomar, ökar.

Källa: Praktikertjänst Tandvård | Foto: Georgios M. W