Skip to main content

Tandluckor

tandlos

Dagens moderna material och behandlingar kan hjälpa de flesta att få tillbaka utseende och funktion trots att tänder saknas.

Det finns flera orsaker till tandluckor. En tand kan ha gått förlorad, kanske genom en olyckshändelse. Det kan också röra sig om en skada i fästet som gjort att tandläkaren varit tvungen att avlägsna tanden. En del människor har aldrig ens haft den saknade tanden – man kan nämligen födas utan ett tandanlag.

Om patienten inte störs av mellanrummet, och om risken för obalans är liten, behöver inte tandluckan behandlas. Det vanligaste är dock att åtgärda det.

Måste man alltid ersätta en förlorad tand?

Tänders position i munnen är en funktion av alla de krafter som verkar på dem. Om man mister en tand behöver det inte innebära något funktionellt problem, om inte balansen påverkas.

tandlucka1         tandlucka2

På den vänstra bilden har inte de kvarvarande tänderna mist något viktigt stöd eller kontakt. Om inte patienten störs av mellanrummet kan man tills vidare lämna det under uppsikt.

Eftersom tänder söker kontakt med varandra kan det vara risk för att tänder flyttar på sig. I fallet på den vänstra bilden skulle till exempel överkäkstanden ovanför luckan kunna börja rör sig nedåt 

På den högra bilden borde man ha ersatt tandluckan tidigare. Underkäkständerna har tippat in mot luckan och en tand i överkäken har förflyttat sig nedåt.

Källa: Praktikertjänst Tandvård | Foto: Stockxpert