Skip to main content

Vad kostar det?

På den här sidan hittar du några exempel för behandligar.

För en fullständig prislista kontakta mottagningen. Titta också "Tandpriskollen.se"

BehandlingPris
Undersökning

995 kr - ATB (150-300kr)
= 845-695 kr

Tandsten

600 kr

Helkeramisk krona

7817 kr för en krona

Rotfyllning

4432 kr

Lagning

1202 kr

Blekning

3900 kr

Det statliga tandvårdsstödet

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att tandvårdsersättning lämnas för kostnader som enligt referensprislistan överstiger 3 000 kr under en ersättningsperiod. En ersättningsperiod är ett år från den dag den första åtgärden i perioden rapporterades. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare perioden har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Patientens ersättning beräknas på referenspriset. Om vårdgivarens pris för en åtgärd är lägre än referenspriset beräknas dock ersättningen på vårdgivarens pris. Referenspriserna fastställs av TLV och omräknas årligen.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet fungerar så här:

  • För patientkostnader upp till 3 000 kr, beräknade på referenspriser, lämnas ingen ersättning.

Därefter lämnas tandvårdsersättning som motsvarar:

  • 50% av de sammanlagda kostnaderna mellan 3 000 kr och 15 000 kr, beräknade på referenspriser.
  • 85% av de sammanlagda kostnaderna som överstiger 15 000 kr, beräknade på referenspriser.

Fri prissättning på tandvårdsmarknaden

Det är fri prissättning inom tandvård vilket innebär att vårdgivare kan ha olika pris för samma åtgärd. Den del av priset som ligger över referenspriset får patienten själv betala utan tandvårdsstöd. Det innebär att patientens kostnad för en behandling i hög grad påverkas av vårdgivarens priser.

Vill du veta mer eller behöver du en konsultation?

Vill du veta vad en undersökning kostar?
Eller behöver du fixa dina tänder och återfå ditt leende!
Kontakta oss idag så hjälper vi dig!