Vi på mottagningen

Verksamheten bedrivs i en gruppmottagning. Vi är för närvarade 2 tandläkare, en tandhygienst och 3 tandsköterskor.

Odontologie doktor Leif G Persson