Tandläkare Leif G. Persson

Leif fick sin tandläkarexamen vid Odontologiska fakulteten, Göteborgs Universitet 1986. Han arbetade första året vid folktandvården i Borås.  Från 1987 till 2009 delade han sin arbetstid mellan mottagningen i V. Frölunda och Odontologiska fakulteten (Tandläkarhögskolan) vid Sahlgrenska akademien i Göteborg.

På Tandläkarhögskolan har han arbetat på olika avdelningar med undervisning av blivande tandhygienister och tandläkare men även med forskning. 

Sedan 1993 har han arbetat på avdelningen för Parodontologi (tandlossningssjukdomar). Forskningen har i huvudsak varit inriktad på tandimplantat och resulterade 2001 i en Doktorsavhandling. Han har publicerat ett 20-tal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter tillsammans med andra svenska och utländska forskare.

Leif har också fått mottaga 3 priser för sin forskning.
1996 i Stockholm för bästa vetenskapliga rapport i Parodontologi vid Odontologiska riksstämman
2000 "Winner of the Reasearch session, oral presentation"  ITI World Symposium Lucerne, Schweiz
2001 "Andre Schroeder Research Prize " Lugano, Schweiz.

Sedan 2009 arbetar han heltid på mottagningen i Västra Frölunda, Göteborg.

På fritiden umgås han med sin familj, fru och 3 barn, gärna på eller vid havet.

Han är också en entusiastisk Squash spelare och har vunnit SM individuellt 2ggr , senast 2018 (veteran SM) och även internationellt har han flera topp placeringar. Som bäst rankad 6:a i världen (jan 2020).